διαλλάσσω

διαλλάσσω
interchange
pres subj act 1st sg
διαλλάσσω
interchange
pres ind act 1st sg
διαλλάσσω
interchange
pres subj act 1st sg
διαλλάσσω
interchange
pres ind act 1st sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • διαλλάσσω — (AM διαλλάσσω και διαλλάττω) [αλλάσσω] συμφιλιώνω, συνδιαλλάσσω αρχ. 1. ανταλλάσσω 2. παίρνω σε αντάλλαγμα 3. αλλάζω, μεταβάλλω, αλλοιώνω 4. (αμτβ.) α) διαφέρω β) διαπρέπω γ) πεθαίνω …   Dictionary of Greek

  • διαλλάξουσι — διαλλάσσω interchange aor subj act 3rd pl (epic) διαλλάσσω interchange fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) διαλλάσσω interchange fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) διαλλάσσω interchange aor subj act 3rd pl (epic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διαλλάξουσιν — διαλλάσσω interchange aor subj act 3rd pl (epic) διαλλάσσω interchange fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) διαλλάσσω interchange fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) διαλλάσσω interchange aor subj act 3rd pl (epic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διαλλάσσεσθε — διαλλάσσω interchange pres imperat mp 2nd pl διαλλάσσω interchange pres ind mp 2nd pl διᾱλλάσσεσθε , διαλλάσσω interchange imperf ind mp 2nd pl (doric aeolic) διαλλάσσω interchange pres imperat mp 2nd pl διαλλάσσω interchange pres ind mp 2nd pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διαλλάσσετε — διαλλάσσω interchange pres imperat act 2nd pl διαλλάσσω interchange pres ind act 2nd pl διᾱλλάσσετε , διαλλάσσω interchange imperf ind act 2nd pl (doric aeolic) διαλλάσσω interchange pres imperat act 2nd pl διαλλάσσω interchange pres ind act 2nd …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διαλλάττεσθε — διαλλάσσω interchange pres imperat mp 2nd pl (attic) διαλλάσσω interchange pres ind mp 2nd pl (attic) διᾱλλάττεσθε , διαλλάσσω interchange imperf ind mp 2nd pl (attic doric aeolic) διαλλάσσω interchange pres imperat mp 2nd pl (attic) διαλλάσσω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διαλλάξοντα — διαλλάσσω interchange fut part act neut nom/voc/acc pl διαλλάσσω interchange fut part act masc acc sg διαλλάσσω interchange fut part act neut nom/voc/acc pl διαλλάσσω interchange fut part act masc acc sg διᾱλλάξοντα , διαλλάσσω interchange… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διαλλάσσῃ — διαλλάσσω interchange pres subj mp 2nd sg διαλλάσσω interchange pres ind mp 2nd sg διαλλάσσω interchange pres subj act 3rd sg διαλλάσσω interchange pres subj mp 2nd sg διαλλάσσω interchange pres ind mp 2nd sg διαλλάσσω interchange pres subj act… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διαλλάττῃ — διαλλάσσω interchange pres subj mp 2nd sg (attic) διαλλάσσω interchange pres ind mp 2nd sg (attic) διαλλάσσω interchange pres subj act 3rd sg (attic) διαλλάσσω interchange pres subj mp 2nd sg (attic) διαλλάσσω interchange pres ind mp 2nd sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διαλλασσόμεθα — διαλλάσσω interchange pres ind mp 1st pl διᾱλλασσόμεθα , διαλλάσσω interchange imperf ind mp 1st pl (doric aeolic) διαλλάσσω interchange pres ind mp 1st pl διαλλάσσω interchange imperf ind mp 1st pl (homeric ionic) διαλλάσσω interchange imperf… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.